Kombinatoryka

Matematyka
Ile wykonano uścisków dłoni w pomieszczeniu, w którym jest 100 osób? Omawiam tutaj trzy podstawowe pojęcia kombinatoryki – wariacje, kombinacje i permutacje.
Autor

Jakub Jędrusiak

Opublikowano

17 lutego 2023

Pokaż kod
import itertools
import pandas as pd

def variations(iterable, subset_length):
  '''Kombinacje w wierszach, permutacje w kolumnach, wszystko razem to wariacje'''
  df = pd.DataFrame([list(itertools.permutations(x)) for x in itertools.combinations(iterable, subset_length)])
  df.index = range(1, len(df.index) + 1)
  df.columns = range(1, len(df.columns) + 1)
  return df

Kombinatoryka to część matematyki zajmująca się modyfikacjami zbiorów. Weźmy sobie zbiór 5 pierwszych liter alfabetu i nazwijmy go Z jak zbiór. Zacznę od skomplikowanie brzmiącego wstępu, a potem wyjaśnię to na przykładach.

Z = ["A", "B", "C", "D", "E"]

Z tym zbiorem mogę zrobić kilka rzeczy. Mogę go zacząć rozbijać na mniejsze zbiory. Mogę zacząć przestawiać w nim elementy. Mogę najpierw rozbić go na mniejsze zbiory, a potem przestawiać elementy w tych małych zbiorach. Każda z tych akcji ma swoją własną nazwę. Jeżeli mówię, że:

Kiedy robię permutacje, z góry zakładam, że kolejność ma znaczenie. Jest wiele sytuacji, w których kolejność ma znaczenie, ale są też sytuacje, w których liczy się tylko to, jakie mam elementy, a nie w jakiej są kolejności. Dla przykładu nieważne, czy w losowaniu Lotto wyciągnięto 2, 5, 7 czy 7, 5, 2 – jeśli mamy te liczby na swoim kuponie, możemy dostać nagrodę. Jeśli kolejność ma znaczenie, mówimy o wariacjach, a jeśli znaczenia nie ma, mówimy o kombinacjach.

Przed chwilą mówiłem, że zmiana kolejności to permutacja, a potem nagle używam słowa wariacja. Istnieje pomiędzy nimi pewna różnica, polegająca na tym, czy zmieniam kolejność w całym naszym zbiorze, czy wcześniej rozbijam go na mniejsze zbiory. Słowem permutacja określamy zmiany kolejności w całym zbiorze, zaś o wariacjach mówimy wtedy, gdy przed zmianą kolejności rozbijamy nasz zbiór na mniejsze zbiory.

1 Permutacje

Omówmy to na przykładzie naszego zbioru liter od A do E. Permutacja tego zbioru będzie wyglądała tak:

pd.DataFrame(itertools.permutations(Z))
0 1 2 3 4
0 A B C D E
1 A B C E D
2 A B D C E
3 A B D E C
4 A B E C D
... ... ... ... ... ...
115 E D A C B
116 E D B A C
117 E D B C A
118 E D C A B
119 E D C B A

120 rows × 5 columns

Ze zbioru 5 liter możemy zatem wytworzyć 120 zbiorów, każdy z inną kolejnością liter. Policzyć jest to dość łatwo. Mamy 5 miejsc i 5 liter, które możemy tam umieścić: \(P_5 = \_ \times \_ \times \_ \times \_ \times \_\). Na pierwszym miejscu możemy umieścić 5 liter: \(P_5 = 5 \times \_ \times \_ \times \_ \times \_\). Ponieważ jedną literę już zużyliśmy, do drugiego miejsca możemy wsadzić tylko jedną z 4 pozostałych liter: \(P_5 = 5 \times 4 \times \_ \times \_ \times \_\). Uzupełniając nasz schemacik dalej otrzymujemy równanie \(P_5 = 5\times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5! = 120\). 5! (czyt. pięć silnia) to skrótowy zapis mnożenia liczb od 1 do 5. Powstaje nam z tego wzór na liczbę możliwych permutacji n elementów:

\[ P_n = n! \]

2 Wariacje

Ciekawie zaczyna się robić, gdy przed zmianą kolejności chcemy jeszcze rozbić nasz zbiór na mniejsze zbiory. Dla przykładu możemy sobie wyobrazić, że chcemy z naszego zbioru 5 liter wybrać wszystkie możliwe zbiory po 2 litery, np. AB, AC, AD itd. Mamy do dyspozycji mniej miejsca, niż liter w zbiorze. Liczenie czegoś takiego jest analogiczne. Na pierwszym miejscu może pojawić się 1 z 5 liter, na drugim tylko 1 z 4: \(V^2_5 = 5 \times 4 = 20\). Powinno więc istnieć 20 takich zbiorów. Wypiszmy je wszystkie.

variations(Z, 2)
1 2
1 (A, B) (B, A)
2 (A, C) (C, A)
3 (A, D) (D, A)
4 (A, E) (E, A)
5 (B, C) (C, B)
6 (B, D) (D, B)
7 (B, E) (E, B)
8 (C, D) (D, C)
9 (C, E) (E, C)
10 (D, E) (E, D)

Żeby wyprowadzić wzór na takie wariacje, musimy zwrócić uwagę na fakt, że nasze obliczenie \(5 \times 4\) wygląda jak kawałek silni. Brakuje tylko \(3 \times 2 \times 1\). Moglibyśmy więc zapisać to w taki sposób:

\[ V^2_5 = 5 \times 4 = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1} = \frac{5!}{3!} \]

W taki sposób \(3 \times 2 \times 1\) skróci się i zostanie tylko \(5 \times 4\). Jeśli mielibyśmy 3 miejsca, chcielibyśmy uzyskać \(5 \times 4 \times 3\), a więc w mianowniku zapisalibyśmy tylko \(2 \times 1\), czyli ostatecznie \(\frac{5!}{2!}\). Powstaje nam z tego następujący wzór na liczbę wariacji n elementów po k elementów (czyli rozbicie w podzbiory po k elementów):

\[ V^k_n = \frac{n!}{(n-k)!} \]

Spróbujmy wypisać wariacje naszego zbioru po 3 elementy.

variations(Z, 3)
1 2 3 4 5 6
1 (A, B, C) (A, C, B) (B, A, C) (B, C, A) (C, A, B) (C, B, A)
2 (A, B, D) (A, D, B) (B, A, D) (B, D, A) (D, A, B) (D, B, A)
3 (A, B, E) (A, E, B) (B, A, E) (B, E, A) (E, A, B) (E, B, A)
4 (A, C, D) (A, D, C) (C, A, D) (C, D, A) (D, A, C) (D, C, A)
5 (A, C, E) (A, E, C) (C, A, E) (C, E, A) (E, A, C) (E, C, A)
6 (A, D, E) (A, E, D) (D, A, E) (D, E, A) (E, A, D) (E, D, A)
7 (B, C, D) (B, D, C) (C, B, D) (C, D, B) (D, B, C) (D, C, B)
8 (B, C, E) (B, E, C) (C, B, E) (C, E, B) (E, B, C) (E, C, B)
9 (B, D, E) (B, E, D) (D, B, E) (D, E, B) (E, B, D) (E, D, B)
10 (C, D, E) (C, E, D) (D, C, E) (D, E, C) (E, C, D) (E, D, C)

Tabela jest bardziej rozbudowana, ale wszystko zgadza się z naszymi poprzednimi wnioskami:

\[ \displaylines{ V^3_5 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \\ = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} = \\ = 5 \times 4 \times 3 = 20 \times 3 = 60 } \]

Czyli wariacji po 3 elementy jest w naszym przykładzie 3 razy więcej, niż wariacji po 2 elementy.

3 Kombinacje

Możemy zwrócić uwagę, że tabela powyżej ma ściśle określoną strukturę. W pierwszym wierszu wszystkie podzbiory składają się z literek A, B i C ułożonych na różne sposoby. Można więc powiedzieć, że podzbiory w każdym wierszu są dla siebie permutacjami, bo składają się z tych samych elementów, różnią się tylko kolejnością. Każda kolumna zawiera unikalne zestawy literek. Widzimy więc, że ze zbioru 5 literek możemy wybrać 10 różnych zestawów literek, a w każdym z tych zestawów można ułożyć literki na 6 sposobów, co daje łącznie 60 wariacji. Wariacje możemy więc uzyskać tak, że weźmiemy wszystkie unikalne mniejsze zestawy literek, a potem rozpiszemy permutacje każdego z tych zestawów. Takie unikalne zestawy literek, bez zwracania uwagi na ich kolejność, to kombinacje. W tabeli każdy wiersz to pełny zestaw kombinacji. Wynika nam z tego inny wzór na liczbę wariacji:

\[ V^k_n = C^k_n \times P_k \]

Są to w rzeczywistości wymiary naszej tabeli. Liczba kombinacji (tj. unikalnych zestawów) to liczba wierszy, a liczba permutacji to liczba kolumn. Tabela powyżej ma wymiary \(10 \times 6\), bo mamy 10 unikalnych zestawów po 3 elementy i każdy taki zestaw da się ułożyć na 6 różnych sposobów, co ostatecznie daje 60 komórek.

Żeby wyprowadzić wzór na liczbę kombinacji, możemy wykorzystać fakt, że wiemy, jak się liczy liczbę wariacji i permutacji. W powyższej tabeli mamy 60 wariacji, a każda kombinacja ma 6 możliwych permutacji. Żeby więc pozbyć się informacji o permutacjach, musimy podzielić 60 wariacji na 6. Podstawiając do wzoru:

\[ \displaylines{ V^3_5 = C^3_5 \times P_3 \\ 60 = C^3_5 \times 6\ |\div 6 \\ C^3_5 = \frac{60}{6} = 10 } \]

Czyli jeśli mamy tabelę z 6 kolumnami i ilomaś wierszami, która ma 60 komórek, to wierszy musi być 10.

Możemy do naszego nowego wzoru podstawić wzory na liczbę wariacji i permutacji i w ten sposób uzyskać ogólny wzór na liczbę kombinacji:

\[ \displaylines{ V^k_n = C^k_n \times P_k \\ \frac{n!}{(n-k)!} = C^k_n \times k! \ |\div k! \\ C^k_n = \frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k} } \]

Wzór ten doczekał się nawet własnego symbolu zwanego dwumianem Newtona \(\binom{n}{k}\) (czyt. en nad ka). Dla przykładu liczba kombinacji 5 elementów po 3 elementy oznacza się jako 5 nad 3 i liczy tak:

\[ \displaylines{ \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \\ = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(3 \times 2 \times 1) \times (2 \times 1)} = \\ = 10 } \]

4 Powtórzenia

Do tej pory omówiliśmy wariacje i kombinacje bez powtórzeń. Innymi słowy litera raz użyta nie mogła zostać użyta ponownie. Spotykaliśmy zbiory ABC, ale nie spotkaliśmy zbioru AAA. Wariacje i kombinacje mogą pozwalać na takie powtórzenia. Wariacje możemy policzyć jak zawsze kreskami. W zbiorze Z mamy 5 liter i chcemy zrobić z niego podzbiory po 2 elementy ze zwracaniem (czyli po wylosowaniu wraca do puli, czyli z powtórzeniami). Na pierwszym miejscu może być 5 liter, ale na drugim miejscu także może być 5 liter, bo litery się nie zużywają. Wychodzi nam więc takie działanie:

\[ \bar{V}^2_5 = 5 \times 5 = 5^2 = 25 \]

Wychodzi nam z tego prosty wzór na liczbę wariacji n elementów po k elementów z powtórzeniami:

\[ \bar{V}^k_n = n^k \]

Wzór na kombinacje z powtórzeniami podaję raczej pro forma, bo rzadko jest używany.

\[ \bar{C}^k_n = \binom{k+n-1}{k} = \frac{(k+n-1)!}{k!(n-1)!} \]

5 Podsumowanie

Permutacje to zmiany kolejności, kombinacje to unikalne podzbiory. Jeśli zaczniemy robić permutacje unikalnych podzbiorów, wyjdą nam wariacje. Albo patrząc inaczej – permutacje to wariacje \(V^n_n\). Permutacje i wariacje możemy liczyć kreskami i silnią. Liczbę kombinacji uzyskamy dzieląc liczbę wariacji po k elementów przez liczbę permutacji k. Powstały wzór oznacza się symbolem Newtona \(\binom{n}{k}\). Pomocny może okazać się poniższy schemat.

Kod
```{mermaid}
%%| fig-responsive: true
%%| fig-width: 80%
%%| code-fold: true
%%| code-summary: "Pokaż kod"
flowchart TD
  START(START) --> zbior
  zbior[/Mam zbiór, z którym chcę coś zrobić/] -->
  kolejnosc{Czy kolejność ma znaczenie?}
  kolejnosc -->|Nie| C[kombinacja]
    C --> C_powtorzenia{Czy elementy mogą się powtarzać?}
    C_powtorzenia -->|Tak| C_powtorzenia_koniec(kombinacja z powtórzeniami)
    C_powtorzenia -->|Nie| C_koniec(kombinacja bez powrótrzeń)
  kolejnosc -->|Tak| V[wariacja]
    V --> V_calosc{Czy wykorzystuję cały zbiór?}
    V_calosc -->|Tak| P(permutacja)
    V_calosc -->|Nie| V_powtorzenia{Czy elementy mogą się powtarzać?}
    V_powtorzenia -->|Tak| V_powtorzenia_koniec(wariacja z powtórzeniami)
    V_powtorzenia -->|Nie| V_koniec(wariacja bez powrótrzeń)
```

flowchart TD
  START(START) --> zbior
  zbior[/Mam zbiór, z którym chcę coś zrobić/] -->
  kolejnosc{Czy kolejność ma znaczenie?}
  kolejnosc -->|Nie| C[kombinacja]
    C --> C_powtorzenia{Czy elementy mogą się powtarzać?}
    C_powtorzenia -->|Tak| C_powtorzenia_koniec(kombinacja z powtórzeniami)
    C_powtorzenia -->|Nie| C_koniec(kombinacja bez powrótrzeń)
  kolejnosc -->|Tak| V[wariacja]
    V --> V_calosc{Czy wykorzystuję cały zbiór?}
    V_calosc -->|Tak| P(permutacja)
    V_calosc -->|Nie| V_powtorzenia{Czy elementy mogą się powtarzać?}
    V_powtorzenia -->|Tak| V_powtorzenia_koniec(wariacja z powtórzeniami)
    V_powtorzenia -->|Nie| V_koniec(wariacja bez powrótrzeń)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.