Jakub Jędrusiak

Student psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowany psychologią procesów poznawczych i wnioskowaniem statystycznym, w tym wykorzystaniem R i pythona w nauce. Zwolennik Open Science.

Publikacje

Burzyński, E. (2020). Czarny Zeszyt. Codzienność (J. Jędrusiak & D. Wójcik, Red.). Oleśnica: Stowarzyszenie Evviva l’arte. Pobrano z https://s-el.pl/wp-content/uploads/2020/10/Czarny-zeszyt.pdf
Jędrusiak, J. (2021). Twórczość i perspektywy na aktywność twórczą w medycynie. W M. M. Nowak (Red.), Sztuka w medycynie (s. 11–22). Poznań: Wydawnictwo Kontekst. Pobrano z https://www.researchgate.net/publication/357701421_Sztuka_w_medycynie

Fonty

Fonty użyte na tej stronie:

Tekst główny – Open Sans

Nagłówki – Raleway

Kod – Cascadia Code